Film Zuid-Hollands Kustinitiatief

De korte film ‘Deltadroom’ is  geproduceerd in het kader van het Zuid-Hollands Kustinitiatief van de Stichting Nieuw-Holland door KuiperCompagnons.

‘Deltadroom’ is geïnspireerd door de volgende initiatieven, plannen en visies:

 Ronald Waterman et al: ‘Building, with Nature’;
 Tristate City: ‘Nederland Wereldstad’;
 Blue 21 & Topsectoren NL: ‘Icoonproject ‘Nova Delta’’;
 IABR – H+H+S, Ecofys & Tungsten Pro: ‘2050- an Energetic Odyssey’;
 NEPROM: ‘De Nieuwe Opgave’;
 Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap: ‘Landschapsplan Nederland’;
 Vereniging Deltametropool: Scenario’s IABR;