Over ons

Doel

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de realisatie van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland met inbegrip van de daarvoor gelegen kust door het initiëren van activiteiten ten behoeve van bestaande en/of nieuwe projecten, een en ander in de ruimste zin op te vatten, de verwezenlijking daarvan zal worden gebaseerd op:

1. Integrale benadering
2. Wervend woon-en werkklimaat op een kwalitatief hoogstand niveau
3. Streven naar netto-natuurwinst
4. Zoveel mogelijk hanteren van het principe “Bouwen met de Natuur”
5. Bijzondere aandacht voor grensvlakken en overgangszones water-land
6. Gerichte inzet voor het oplossen en voorkomen van milieuproblemen
7. Streven naar methoden, die tegelijkertijd met verbetering van milieu de economie versterken.

Klik hier om de statuten te lezen/downloaden

Bestuur

Voorzitter Secretaris en penningmeester
Bestuursleden

Adviseurs

Projectteam Zuid-Hollands Kustinitiatief