Wat doen we..

De Stichting Nieuw-Holland biedt al ruim 25 jaar een platform voor private en maatschappelijke partijen in het streven naar een veilige, innovatieve en duurzame ontwikkeling van de Zuid-Hollandse kust. Belangrijke activiteiten waren de planvorming voor een kustlocatie op basis van ‘Bouwen met de Natuur’ in de jaren negentig en de bijdrage van de Stichting aan de totstandkoming van de Zandmotor. 

In 2008 werden op basis van kustateliers met diverse publieke, private en maatschappelijk partijen vele nog steeds actuele ideeën aangedragen. Deze zijn gebundeld in de publicatie “Kansen zien, Kansen benutten”.

De druk op de kust en de kustzone neemt al maar verder toe, zowel door de klimaatverandering als door de verstedelijking van het metropolitane vestigingsklimaat en door het ruimte gebruik op de Noordzee. Dit is voor de Stichting aanleiding om het Zuid-Hollands Kustinitiatief te lanceren.